top of page

Yayınlar

  1. S.Kaleli, F. Akbaş, T. Erel. Diyabetes Mellitusta Postmenopozal Hormon Replasman Tedavisi. Jinekoloji ve obstetrik, 1999; 13: 196-201

  2. R. Bircan, F. Akbaş, C. Erzik, E. Oral, İ. Güney, B. Çırakoğlu. Komplikasyonlu Gebeliklerde Faktör V Leiden Mutasyonunun Taranması. IV. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, İzmir, 3-6 Mayıs 2000

  3. R. Bircan, C.Erzik, F. Akbaş, I. Güney, E. Oral, B. Cirakoglu. Factor V Leiden and Factor II Mutation Frequencies in Turkish Pregnant Women; Preliminary Findings. European Journal of Human Genetics, 2001; 9(1): 280

  4. E. Oral, LM. Senturk, T. Erel, F. Akbas, M. Idil, FM. Aksu. Diagnostic Laparoscopy In The Gynecology: Thirty Years of Experience. 9th World Congress of Gynecological Endocrinology, Hong Kong, December 2-5, 2001

  5. F. Akbaş, E. Oral. Kaltıtsal Trombofili ve Gebelik. Perinatoloji Dergisi, 2002; 10: 4-10

  6. R. Bircan, F. Akbaş, C. Erzik, B. S. Erzik, İ. Güney, E. Oral, B. Çırakoğlu. Türk Toplumunda Komplikasyonlu Gebeliklerde Faktör V Leiden ve Protrombin 20210A Mutasyonlarının İncelenmesi. 2. Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Kongresi, İstanbul, 7-8 Kasım 2001

  7. N. Ceydeli, S. Kaleli, Z. Calay, C.T. Erel, F. Akbas, E. Ertungealp. Increased Endometrial Stromal Cell Vitronectin Expression In Women With Unexplained Infertility. 18th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, Vien, June 30-July 3, 2002

  8. F. Akbaş , E. Oral, R. Bircan, C. Erzik, B. Çırakoğlu, M.N. Ceydeli. Komplisayonlu Gebeliklerde Kalıtsal Trombofilinin Yeri. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik, 2003; 13: 106-112

  9. Ceydeli N, Kaleli S, Calay Z, Erel CT, Akbas F, Ertungealp E. Difference in alphavbeta3 integrin expression in endometrial stromal cell in subgroups of women with unexplained infertility. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2005 Dec 27;

  10. B. Akbaş, F. Akbaş, İ. Yaluğ. Vajinismustan Disparoniye Cinsel Ağrı Bozukluklarının Etiolojisi, Ayırıcı Tanısı ve Tedavi Seçenekleri Üzerine Bir Gözden Geçirme. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik, 2007; 17: 447-453

bottom of page